Avada comes packaged with several shortcode designs to display your recent blog posts. And each style has several meta options that allow you to customize the shortcode; choose number of columns 1-4, number of posts, set a category, show or hide thumbnails, meta, excerpt, excerpt length and more!

Recent News Default Style

 • Šta je WiFi marketing?

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

 • 7

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao i servis […]

 • aficiomp4002

Servis RICOH štampača u ZUOV

March, 2015|0 Comments

ALFA inženjering uradio je servis tri štampača RICOH Aficio 4002 u Zavodu za unapredjivanje obrazovanja […]

Recent News Thumbnails On Side Style

 • Šta je WiFi marketing?

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

 • 7

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao […]

 • aficiomp4002

Servis RICOH štampača u ZUOV

March, 2015|0 Comments

ALFA inženjering uradio je servis tri štampača RICOH Aficio 4002 u Zavodu za […]

Recent News Date On Side Style

2511, 2015

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

203, 2015

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao i servis pomenutih aparata, uradjena je nova infrastruktura Ethernet mreže.

Više informacija o kompaniji Barkom […]

203, 2015

Servis RICOH štampača u ZUOV

March, 2015|0 Comments

ALFA inženjering uradio je servis tri štampača RICOH Aficio 4002 u Zavodu za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Ovi multifunkcionalni uredjaji uradili su veliki broj kopija ali su […]

Use Them In 1-4 Columns

 • Šta je WiFi marketing?

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

 • 7

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao i servis pomenutih aparata, uradjena je nova infrastruktura Ethernet mreže.

Više informacija o kompaniji Barkom sistem pogledajte na adresi www.barkomsistem.rs

Naš tim je uradio […]

Many Meta Options Like Excerpt Length, Category, Posts, Columns

 • Šta je WiFi marketing?

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

 • 7

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao i servis pomenutih aparata, uradjena je nova infrastruktura Ethernet mreže.

Više informacija o kompaniji Barkom sistem pogledajte na adresi www.barkomsistem.rs

Naš tim je uradio potpuno novu mrežu i povezao postojeći sistem računara u vrlo kratkom roku tako da je kompanija Barkom sistem imala praktično nesmetan rad bez prekida internet protoka.

 • aficiomp4002

Servis RICOH štampača u ZUOV

March, 2015|0 Comments

ALFA inženjering uradio je servis tri štampača RICOH Aficio 4002 u Zavodu za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Ovi multifunkcionalni uredjaji uradili su veliki broj kopija ali su zamenom delova i čišćenjem osposobljeni za dalji nesmetan rad.

Više informacija o ovim aparatima pogledajte na adresi www.ricoh-europe.com

Fleksibilni Aficio 4002SP multifunkcionalni laserski štampač može da skenira 61 crno bele ili u boji 31 fotografije-dokumenta u minutu. Šalje skenirane […]

2511, 2015

NOVO! Wifi marketing

November, 2015|Comments Off on NOVO! Wifi marketing

203, 2015

Instalacija ethernet mreže u Barkom sistemu

March, 2015|0 Comments

U kompaniji Barkom sistem koja se bavi reciklažom i prodajom toner kaseta za laserske printere kao i servis pomenutih aparata, uradjena je nova infrastruktura Ethernet mreže.

Više informacija o kompaniji Barkom sistem pogledajte na adresi www.barkomsistem.rs

Naš tim je uradio potpuno novu mrežu i povezao postojeći sistem računara u vrlo kratkom roku tako da je kompanija Barkom sistem imala praktično nesmetan rad bez prekida internet protoka.

203, 2015

Servis RICOH štampača u ZUOV

March, 2015|0 Comments

ALFA inženjering uradio je servis tri štampača RICOH Aficio 4002 u Zavodu za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja. Ovi multifunkcionalni uredjaji uradili su veliki broj kopija ali su zamenom delova i čišćenjem osposobljeni za dalji nesmetan rad.

Više informacija o ovim aparatima pogledajte na adresi www.ricoh-europe.com

Fleksibilni Aficio 4002SP multifunkcionalni laserski štampač može da skenira 61 crno bele ili u boji 31 fotografije-dokumenta u minutu. Šalje skenirane […]

Features and Customizations

 • Three awesome designs to choose from
 • Works with all column sizes and unlimited use and posts
 • Set columns, posts, category, thumbnails, title, meta, excerpt & length
 • Perfect for using on any page you need to highlight your blog posts