Računarski sistemi

Računarski sistemi (računari) su elektronske mašine koje obrađuju ulazne informacije (podatke ili naredbe) i iz njih proizvode izlazne informacije (rezultate). Sa stanovišta primene računari se dele na računare opšte namene i računare za specijalne namene. Sa stanovišta broja korisnika koji istovremeno mogu da koriste isti računar postoje višekorisnički (mainframe based) koji obavlja složena i zahtevna izračunavanja i koristi se u velikim korporacijskim sistemima i jednokorisnički (PC based) .

ALFA inzenjering - odrzavanje mreze, raunarski sistemi

Računarske mreže

Računarske mreže predstavljaju grupu računara međusobno povezanih u okviru jedne ili više prostorija, zgrada sa ciljem deljenja resursa ( štampači, skeneri isl.), deljenja informacija (brza i pouzdana isporuka podataka, elektronska pošta, HTTP, FTP,…) pri čemu se eliminiše zastoj u procecu rada, tačnije, otkazom jednog računara ne narušava se produktivnost i dalji rad.

ALFA inzenjering - racunarske mreze

Kontaktirajte nas

Za više informacija o poslovima i rešenjima koje nudimo slobodno nas pozovite!

Možete nas i posetiti na adresi Stanka Paunovića 45 u Beogradu.
Kontaktirajte nas