Nakon implementacije nekog od sistem,a koji naša firma nudi, svakoj kompaniji je bitno da se nivo potencijalnih problema svede na minimum, kao i da se obezbedi nesmetani rad i upotreba svim zaposlenima. ALFA INŽENJERING vam može pomoći pružajući usluge održavanja, pri kojima kompletnu brigu o vašem sistemu ili njegovim delovima preuzimaju naši zaposleni.

bigstockphoto_Special_Keyboard__Help_39076

Usluga održavanja je kompleksan posao koji ima za cilj da obezbedi pouzdanost u radu uređaja nekog sistema i s’toga je bitno unapred definisati načine i sredstva za održavanje. U dogovoru sa vama odredićemo najbolji način održavanja uređaja za vašu firmu.

Od usluga održavanja možemo izdvojiti one za kojima se najčešće javlja potreba:

  • Tehnička podrška sa udaljene lokacije ili u vašem poslovnom prostoru
  • Dijagnostika, optimizacija i uklanjanje svih  problema na uređajima i mreži
  • Redovno hardversko servisiranje i održavanje
  • Redovan backup podataka u vašem poslovnom prostoru ili udaljenoj lokaciji

Tehnička podrška

Udaljena podrška

Tehnička podrška s udaljene lokacije pre svega podrazumeva podršku putem udaljene administracije servera i radnih stanica (klasičnim pristupom ili VPNom), a pored toga i podršku telefonom i E-Mailom.

Podrška kod klijenta

Tehnička podrška po principu jednokratnih dolazaka po ugovoru, po potrebi ili u slučaju hitnih intervencija mogu u nekim opcijama obuhvatiti podršku van radnog vremena ili čak celokupan 24x7x365 spektar.

Permanentna podrška

Tehnička podrška gde se paušalni troškovi mogu prilagoditi i manjim preduzećima i većim kompanijama, uključuje redovne dolaske u vaše prostorije, udaljenu podrška, kao i podršku telefonom i E-Mailom.

Pored same podrške, naše osoblje će vam rado izaći u susret i pružiti pomoć i putem preporuka kao i same implementacije novih tehnologija u vašem poslovnom okruženju.

Kako bi se detaljno informisali o uslugama i cenama koje vam možemo pružiti, osećajte se slobodnim da nas kontaktirate putem E-Maila ili telefonom.

Kontaktirajte nas

Za više informacija o poslovima i rešenjima koje nudimo slobodno nas pozovite!

Možete nas i posetiti na adresi Stanka Paunovića 45 u Beogradu.
Kontaktirajte nas